CRMAdresář a CRM

Modul Adresář a CRM je zdrojem informací o potenciálních i reálných příjmech a o úspěšnosti procesů ve firmě.
Marketingoví a projektoví manažeři potřebují mít při komunikaci se zákazníkem množství informací z různých zdrojů soustředěných na jednom místě.
    Dále poskytuje vedení společnosti klíčové informace o výsledcích a plánech práce obchodního oddělení, t.j. přehled o potenciálních, rozpracovaných, ukončených nebo neúspěšných obchodních případech v tabulkové i grafické formě tříděných podle různých kriterií (zákazník, obchodník, produkt, obchodní kanál a pod).


Subjekt

Stromová struktura

Adresář je zobrazován v přehledné stromové struktuře která obsahuje:

Adresy

s vazbou na číselník UIR-ADR

Zástupce

 • Statutární orgány
 • Zaměstnanci
 • Subdodavatelé
 • Právní zástupci
 • Další typy zástupců
Zástupci

Hlavní přínosy:

 • Zjednodušení formy evidence údajů o jednotlivých zákaznících a obchodních případech, sledování historie obchodních případů a souvisících dokumentů. cích dokumentů.
 • Centralizovaná správa kontaktů, koordinace a sledování plnění úkolů, plánování dalších aktivit u zákazníků a sdílení informací ve firmě.
 • Systémové zachycení vazby mezi zákazníkem, kontaktními osobami zákazníka, aktivitami u zákazníka, procesy a dokumenty na jednom místě.
 • Schopnost v reálném čase poskytovat základní statistiky pro vedení společnosti o stavu jednotlivých obchodních případů a procesů ve formě tabulek a grafů, a to v různém členění (produkt, obchodník, obchodní kanál, atd. ). Tyto informace jsou klíčové pro rozhodování, protože vypovídají o výkonnosti obchodního týmu, o předpokladu budoucích příjmů apod.

Potenciálními zákazníky jsou hlavně:

 • dodavatelé telekomunikačních a informačních technologií
 • oblast obchodu, výroby a služeb
 • dodavatelé dopravní, manipulační techniky apod.
 • poskytovatelé služeb v oblasti ekonomického a daňového poradenství
 • reklamní agentury
 • firmy zabývající se řízením kvality
 • stavebnictví, strojírenský průmysl apod.

CRM


Modul obsahuje:

 • Adresář – evidence společností a kontaktních osob
 • Procesy – sledování životního cyklu obchodního případu a dalších procesů od jejich vzniku až po ukončení / zrušení.
 • Dokumenty – správa dokumentů spjatých s obchodními případy (nabídky, smlouvy, objednávky, projektová dokumentace…)
 • Události, úkoly a činnosti
 • Emaily - odeslání a přijetí emailu přímo z programu

Volitelné moduly:

Informace z jiných systemů

Systém umožnuje zapojení informací z jiných systemů:

 • Intranet
 • ERP
 • Kalkulační a výrobní sw
 • Jiný SW

licence již od 2400,- Kč bez DPH