Došlá a Odeslaná pošta

Kniha došlé a odeslané pošty

Korespondence je základním komunikačním prostředkem při realizaci činnosti.

Evidence došlé a odeslané pošty

Psaní dopisů přímo v programu s možností jeho vytištění nebo odeslání

Rozdělení pošty do složek

Vazba na Obchodní případ

Vazba na Adresář

Vazba na Dokumenty

Tisk poštovních archů

Vlastní editor textu dopisu.


Poštovní podací arch.