PožadavkySpráva požadavků

SPRÁVA POŽADAVKŮ Život je změna a na změny je třeba reagovat. Aby Vás změny nepohltily je tu modul Správa požadavků. Pod pojmem Požadavek si můžeme představit:

 • Požadavky na vývoj software
 • Chyby
 • Reklamace
 • Žádanky
 • Klientské změny
 • Požadavky na vybavení

Základní funkce modulu Správa požadavků:

 • Zdroje realizující požadavek
 • Výkaz práce - průběh řešení požadavku
 • Popis řešení s předáním
 • Projednání požadavku na Jednání s tiskem zápisu, úkoly
 • Přidání dokumentů, které popisují nebo zpřesňují zadání
 • Analýzy požadavků