SmlouvySmlouvy

Smluvní vztahy je třeba mít pod kontrolou a ideálním prostředkem pro dosažení tohoto cíle je modul Smlouvy. Evidence a sledování obchodních smluv

Evidence typů smluv

Možnost vystavit smlouvu přímo v programu

Rozdělení smluv do složek

Vazba na Adresář

Vazba na Obchodní případ

Vazba na Dokumenty

Automatické generování dokladů