WORKFLOWWorkFlow

WorkFlow

 • Ke spouštění namodelovaných procesů
 • K automatizaci objektů (Automatickému provedení připravené akce např. Vytvoření faktury, odeslání emailu atd.).
WorkFlow a jeho akce je možné uživatelsky vytvářet nebo modelovat a nastavovat.
V rámci WorkFlow je možné zakládat různé objekty např. Obchodní případy, Projekty, Procesy, Úkoly, Požadavky, Dokumenty, Faktury, Nabídky, Atd. Pomocí doplňků je možné vytvářet i objekty do jiných IS např. faktury ERP nebo účetního systému

Akce WorkFlow:

 • Email – je odeslán email, k textu emailu WorkFlow je možné připojit text objektu (např., Název, Termín, atd.). Adresáty je možné zadat jako konkrétní osoby nebo funkce nebo náplně práce. V případě zadání funkce budou v době provedení Akce WorkFlow doplněny osoby, které v době odeslání funkci zastávají.
 • Událost (Úkol) – je vytvořena Událost podle Vzorové události a přidělena osobám podobně jako adresáti emailu.
 • Požadavek – je vytvořen Požadavek podle vzorového požadavku a přidělen osobám podobně jako adresáti emailu.
 • Změna stavu – v určeném čase přejde objekt do určeného stavu. Např. jestliže není žádost o dovolenou schválena do 5 dnů od předání ke schválení je automaticky zamítnuta.
 • Doklad – je vytvořen nový doklad do vybrané knihy dokladů. (Faktura, Pokladní doklad, Nabídka, Objednávka)
 • Dokument – je vytvořen dokument dle vybrané šablony dokumentu. (Smlouva, Objednávka).
 • Vlastní objekty je možné přidávat formou doplňků (Plug-In)

Příklad řešení reklamace

Stavový automat s workflow

Akce WorkFlow je vázána ke stavu objektu a může proběhnout:

 • Při změně stavu objektu - např. je vytvořana nabídka při vstupu do procesu "Vytvoř nabídku"
 • V čase po změně stavu objektu - např. upozornění emailem o termínu plnění
 • V čase před termínem dokončení objektu - např. upozornění na termín dokončení

Spuštění procesu

Umožňuje spouštění připravených procesů a zajistit tak vždy průběh procesu, který je v souladu s vnitřními předpisy, řízením kvality(ISO), metodikou nebo zákonnou úpravou.

Příklady procesů

 • Schválení došlé faktury
 • Obchodní příležitost
 • Školení
 • Audit
 • Přiznání k DPH
 • Zpracování mezd
 • Inventura
 • Projekt vývoje ssoftwaare
 • Developerský projekt

Systém umožňuje modelování jakýchkoliv procesů.Příklad procesního diagramu

Stavový automat

Stavový automat určuje, v jakých stavech se může objekt nacházet a jaké jsou možné přechody mezi stavy.

V aplikaci jsou pro každý objekt definovány základní Stavové automaty.

V aplikaci je možné vytvářet neomezené množství vlastních Stavových automatů a k nim definovat různá WorkFlow.

Příklad možných řešení Schválení dovolené

Dovolená 1Dovolená 2