Modelování procesůModelování procesů

Řízení procesů

Modul řízení procesů umožňuje modelování a automatizaci procesů.

Pro správný chod jakéhokoliv Subjektu je důležitá znalost jeho procesů a jejich dodržování.

Modul Řízení procesů přináší další pohledy na procesy a znalosti v organizaci:

  • Řízení kvality (ISO)
  • Znalostní databáze
  • Metodiky
  • Automatizace
  • Směrnice

Popis procesů začíná organizační strukturou

Organizační diagram

Pro každou organizační jednotku pokračuje popis a nastavení jednotlivých procesů přes činnosti, podmínky až po jednotlivé úkony. Ke každému kroku procesu je definována odpovědnost přes funkce a náplně práce. Přiřazením funkcí osobám je stanovena konkrétní odpovědnost a účast na procesech. Následuje doplnění vzorových dokumentů, odkazů na právní předpisy atd. Je možné vytvořit strukturu vnitřních směrnic a metodických pravidel.

Strom procesů

Strom procesů

Editor procesů

Procesy je možné modelovat ve vlastním uživatelsky přívětivém programu na tvorbu diagramů. Proces je možné označit jako „Spustitelný“ , doplnit ho o automatické akce (generování dokumentu, založení úkolu, odeslání emailu, vystavení faktury, atd. viz modul WorkFlow). „Spustitelný“ proces funguje jako průvodce procesem s automatickým vytvářením zvolených objektů.

Ukázka diagramu

Ukázka diagramu

Při spuštění připravených procesů je v diagramu spuštěného procesu graficky znázorněn stav kroku procesu a v celkovém pohledu i současný krok spuštěného procesu i předchozí průběh a následující kroky.

Probíhající proces

Ke každému spuštěnému procesu existuje protokol o jeho krocích, odpovědné osobě a průběhu včetně času zahájení a ukončení.

Z protokolu zjistíme jednoduchým přehledem:

  • kdy měl který krok začít a kdy začal
  • jak dlouho měl trvat a jak dlouho trval.
  • rozpočet a skutečnost

Odpovědné osoby jsou automaticky doplňovány z funkcí zadaných na procesu.

Protokol procesu

Protokol o procesu